Kraften i reiki

I flera länder är Reiki uppskattad som en effektiv och värdefull omvårdnads- och behandlingsmetod och är dessutom integrerad inom den etablerade vården. Reiki erbjuds på över 800 sjukhus i USA och i vissa delstater är det t.o.m. ett krav att sjuksköterskan är utbildad i någon form av energimedicinsk metod likt Reiki.

I Norge är det också tillåtet att använda Reiki och liknande energimetoder inom vården, men där är det inte lika utbrett som i USA eller i öst. Men varför vet så få svenskar om vad Reiki är? Varför har inte vi det integrerat i vårt sjukvårdssystem? Trots allt har försäkringskassan godkänt Reiki som en friskvårdsmetod vilket gör att du som anställd kan nyttja ditt friskvårdsbidrag för att få Reiki. 

Sverige är ganska ensamt om att stänga ute alla former av energimetoder från sjukvården. I Sverige vilar sjukvården på Patientsäkerhetslagen och metoder som används ska enligt den vila på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” Dessvärre verkar inte Socialstyrelsen vara så intresserad av att se på ny kunskap och utvärdera den. När forskningsmaterial om Reiki presenterats har det mottagits med kalla handen. Kanske hänger avståndstagandet ihop med att Reiki baseras på energiteorier, vilket i detta fall vidgar världsbilden långt utöver Newtons mekanik. Alla är helt enkelt inte redo för att se världen med nya ögon och tyvärr blir vi patienter drabbade av det. Sverige har fortsatt skygglapparna på, luftslottet måste förbli intakt. 

Kan det vara så att övriga världen och de över 800 sjukhus i USA har fel i frågan om Reiki? Chansen finns, men bör tämligen ses som liten. För tack vare att Reiki kommit in i vården i USA finns det alltså mycket klinisk dokumentation därifrån, vilket betyder att Reiki nu vilar på ”beprövad erfarenhet” som visat på ökat välbefinnande både hos patienter och vårdpersonal. Det finns inga rapporter om biverkningar, förutom att en del patienter beskriver att förträngda, obehagliga känslor kommer upp, men att det efteråt gett en känsla av lättnad.

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna kravfyllda samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Nedan följer ett axplock av ventenskapliga studier gjorda på Reiki. Sammanfattningen gjord av Secourong.se 

(Bourque, AL., Sullivan, ME. & Winter, MR: (2011). Reiki as a Pain Management Adjunct in Screening Colonoscopy. Gastroenterology Nursing. DOI: 10.1097/SGA.0b013e3182603436.)

En pilotstudie som indikerar att Reiki-behandling före koloskopi kan resultera i minskat behov av opoid-medicinering

Baldwin A.L, Fullmer K. & Schwartz G.E. (2013). Comparison of Physical Therapy with Energy Healing for Improving Range of Motion in Subjects with Restricted Shoulder Mobility. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, artikel ID: 329731.

Vid axelsmärta skapar 10 minuter Reiki lika bra reslutat som sjukgymnastisk behandling.

MacKay, N. (2004). Autonomic nervous system changes during Reiki treatment: A preliminary study. The Journal of alternative and complementary medicine, 10(6), 1077-1081. DOI: 10.1089/acm.2004.10.1077.

I denna pilotstudie med RCT-design gjordes mätningar av autonoma nervsystemet (puls, blodtryck, andningsfrekvens, hjärtats känslighet för baroreflex, m.m.) på 45 friska personer uppdelade på experiment-grupp, placebogrupp och kontrollgrupp. Puls och diastoliskt blodtryck sänktes signifikant för Reikigruppen jämfört med placebo- och kontrollgrupp, vilket tyder på att Reiki har viss effekt på autonoma nervsystemet.

Saiz-Vinuesa M, Rodríguez-Moreno E, Carrilero-López C. et.al. (2016). Effectiveness of implementing the reiki method to reduce the weaning failure. A clinical trial. Enferm Intensiva, 27(2), 51-61. DOI: 10.1016/j.enfi.2015.11.004.

Randomiserad studie med 256 intensivvårdspatienter i respirator, där den ena gruppen fick Reiki och den andra simulerad Reiki. Resultatet visar att Reiki reducerar patientens agitation, lugnande medicinering, antal dagar i respirator och sjukhusdagar, samt även en liten reducering i avvänjningsmisslyckanden.

Baldwin AL, Vitala A, Brownell E, Elisabeth K & Rand W. (2017). Effects of Reiki on Pain, Anxiety, and Blood Pressure in Patients Undergoing Knee Replacement. Holistic Nursing Practice, 31(2):80-89. DOI: 10.1097/HNP.0000000000000195.

En blind kontrollerad pilotstudie med 46 patienter som genomgått knäledsbyte. De fick 30 min Reiki eller simulerad Reiki 3-4 ggr under sjukhusvistelsen, och en grupp enbart ordinär vård. Reikigruppen fick signifikant reducerad smärta, blodtryck, andningsfrekvens och ångest.

Birocco, N. Guillame, C. et al. (2012). The Effects of Reiki Therapy on Pain and Anxiety in Patients Attending a Day Oncology and Infusion Services Unit. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 29(4), 290-294. DOI: 10.1177/1049909111420859.

En treårig kvantitativ studie där 118 patienter på ett cancercenter visade bland annat minskad oro, ökad avslappning, förbättrad sömn och allmänt ökat välbefinnande efter Reiki.

Thomas, T.M. (2005). Reiki adds a new dimension to the term "quality of life" in the nursing home community. American Journal of Recreation Therapy, 4(4), 43-48.

Under ett år pågick ett Reikiprojekt på ett vårdhem (Thomas, 2005), med deltagare som hade de olika diagnoserna Alzheimer, Parkinsson, demens, stroke, samt personer med stress, oro, depression. Resultatet visar att Reiki hade positiv inverkan på alla deltagare med olika diagnoser.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

  • Tobias » Våga vägra vaccin:  ”Mässlingen "Senast någon person dog i Sverige var 2013 enligt folkhälsomyndighet..”

  • majvy sandin » Våga vägra vaccin:  ”men dom som har kol- hur ska dom skydda sig-eftersom dom blir väldigt sjuka i en..”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-